Hướng dẫn cách thay đổi template cho blogger

Cách thay đổi template cho blogger , cách thay đổi theme cho blogspot, cách thay đổi giao diện cho blogspot,cách thay đổi giao diện cho blogger
Là tất cả các câu hỏi thường gặp của các blogger mới 
Việc này cũng không quá phức tạp,rất đơn giản là đằng khác
Đầu tiên bạn đang nhập vào blog bạn muốn thay đổi
Sau đó chọn template ,nếu bạn dùng giao diện tiếng việt thì đó là Mẫu
Click on Template, thay theme cho blog
Chọn vào nút Backup / Restore ở góc phải màn hình
Click on Backup Restore button, sao luu du lieu
Một của sổ xuất hiện, và đó là cửa sổ để bạn back up hoặc restore template cho blog của bạn
Backup Restore Template, tao blog, cach tao blog
Bạn chọn vào duyệt mẫu và chọn trên máy tính của bạn 1 file xml  mà bạn đã chọn
Một số template cho bạn tham khảo:
Cuối cùng nhấn upload và đợi 
Sau đó bạn có thể vào template để chỉnh sửa widget tùy ý 
Bạn có thể tham khảo thêm các template ở blog thủ thuật

1 comment: