Widget hiển thị bài viết theo label (nhãn) blogger

bài viết theo label
1. Đăng nhập vào Blogger.
2. Vào Bảng điều khiển (Dashboard) >> Thêm tiện ích (Add A Gadget) >> Chọn HTML/Javascript . 
3. Đặt tiêu đề cho widget của bạn. Dán đoạn code bên dưới vào phần nội dung của widget.

4. Thay thế yourname bằng tên địa chỉ Blogger của bạn. 
Thay Label name bằng tên nhãn cần hiển thị những bài viết mới nhất. 
Thay Postnumber bằng số bài viết cần hiển thị, ví dụ: 5, 7, 10, … Nếu muốn hiển thị tất cả bài viết thì để là 500 (số tối đa cho widget này).

Chú ý: Tiêu đề các bài viết được liệt kê có dấu chấm đầu dòng (dùng thẻ
    ). Nếu bạn muốn được liệt kê theo số thứ tự thì thay đoạn document.write('
'); bằng document.write('');

Nếu bạn chịu khó tìm kiếm trên Google thì sẽ tìm thấy một số bài viết hướng dẫn cách tạo widget bài viết mới nhất có ảnh thumbnail cho cả Blog và cho riêng 1 nhãn nào đó. Đôi khi bài viết mới nhất cho riêng 1 nhãn mà chỉ cần liệt kê tiêu đề bài viết cũng rất cần thiết. Thủ thuật sau đây sử dụng feed chuyên biệt theo 1 nhãn với định dạng JSON kết hợp Javascript. Nó giúp liệt kê tiêu đề những bài viết mới nhất cho 1 nhãn nào đó trên Blogger. Dưới đây là những bước cài đặt widget.


0 comments: