Thêm nút Like cho Comment blogspot

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn tạo nút Like cho nhận xét ở phiên bản Thread Comment mới. Vẫn được sử dụng tiện ích Star Ratings "cây nhà lá vườn" của Blogger tuy nhiên không gây xung đột với tiện ích này ở phần đánh giá bài viết, chỉ tải về khi đưa chuột vào nút Like do đó không làm chậm blog.
Like cho Comment
Bước 1: Thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ ]]> trong template của bạn.
.like-cm{margin-top:15px;width:10px;height:10px;background:url(http://lh6.ggpht.com/-smRIL9DaITs/UM9cIp-I8bI/AAAAAAAABeM/wAw1Z1sgj78/s10/like.png) no-repeat}

Bước 2: Thay thế đoạn mã (function() { trong template của bạn bằng đoạn mã dưới đây: 
var items_copy=[];
(function() {

Bước 3: Thay thế đoạn mã var items = ; trong template của bạn bằng đoạn mã dưới đây: 
var items = ;
items_copy=items;

Bước 4: Thêm đoạn mã dưới đây vào sau thẻ  trong template của bạn. 

Hãy bấm Like cho nhận xét mà bạn thích nhé!

0 comments: