Thanh điều khiển cuộn trang cho blog truyện

Thủ thuật blog  sẽ hướng dẫn các bạn mang 4 chức năng này vào blog và được điều khiển bằng bấm chuột, ngoài ra còn có thêm chức năng cuộn trang tự động rất tiện dụng cho khách đọc ở blog chuyên về truyện. 
Thanh điều khiển cuộn trang

Trong quá trình duyệt web hẳn mọi người thường dùng chuột giữa để cuộn trang, hoặc có ai như mình cài Synaptics Touchpad để cuộn trang theo kiểu xoắn ốc rất tiện dụng? Tuy nhiên 4 phím chức năng: HomePage UpPage Down và End sẽ giúp ngón tay bớt thao tác hơn, nhất là khi đọc những đoạn văn dài.

Demo online : blog truyện

Thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ  trong template của bạn.Tăng hoặc giảm giá trị 50 để giảm hoặc tăng tốc độ tự động cuộn trang.

0 comments: