Tạo một trang site map cho blogspot

Sitemap được sử dụng cho blogger có khối lượng bài viết nhiều để giúp độc giả dễ tìm kiếm cũng như quan sát tổng thể các bài viết trên blog của bạn. Những sitemap hiện nay đều có nhược điểm là tải toàn bộ dữ liệu từ feed dẫn đến tốc độ chậm, ngoài ra với blog có trên 500 bài viết thì những bài viết cũ sẽ không được hiển thị. Sitemap mình viết dưới đây sẽ khắc phục những nhược điểm đó.
site map cho blogspot
Sitemap được phân loại theo nhãn, hiển thị bài viết gọn gàng và có phân trang. Hoạt động ổn định dù blog bạn có trên 500 bài viết, và đặc biệt dữ liệu được tải về theo truy vấn của độc giả chứ không tải toàn bộ sẽ giúp không làm chậm tốc độ blog của bạn.

Ves 1: Sitemap Hiển thị tất cả các nhãn! Không sắp xép label theo chữ cái A,B,C

Dạng này sẽ hiển thị tất cả các nhãn và không tuân theo quy luật bảng chữ cái!1- Đăng nhập vào Blog
2-Tạo một Trang mới hoặc bài đăng mới và dán code sau vào:

Trong đó: cat_numb=10 là số lượng bài viết hiển thị trên 1 trang.

Ves 2: Thêm chức năng sắp xếp tên nhãn theo thứ tự bảng chữ cái và loại bỏ những nhãn không muốn hiển thị.

1- Đăng nhập vào Blog
2-Tạo một Trang mới hoặc bài đăng mới và dán code sau vào: 

Trong đó:
  • Thay http://i-thuthuat.blogspot.com thành URL blog của bạn.
  • ['Blogspot Sitemap','Blogspot-tips'] là các nhãn muốn hiển thị, nếu muốn thêm nhãn nào bạn chỉ cần thêm tên nhãn trong dâu ngơặc đơn và cách nhay bởi đấu phẩy ví dụ: ['Blogspot Sitemap','Blogspot-tips','Blogspot comment','Blogspot post']
  • cat_numb=10; là số bài muốn hiển thị.
3- Xuất bản trang và bài viết và xem thành quả nha! 

0 comments: