[Share] Code+data Wap Game MrTâm v5 fix lỗi

[Share] Code Wap Game MrTam v5

Code Wap Game MrTâm

Chức năng gồm:

+Ảnh đại diện
+Jad với file Jar
+Bộ đếm online
+Thống kê referer (khách đến từ đâu)
+Mod share
+Bình luận, like, dislike
+Chat room
+.v.v.
Bản này cài tương tự như v4. Vào http://tentrang/install.php. Rồi cài bình thường nhé. 

[Tải xuống] (1.64 MB)

0 comments: