Page number Navigation - Code phân trang đẹp cho blogspot

Thủ thuật tạo phân trang cho Blog, Website là 1 điều rất quan trọng cho mỗi site. Khi số lượng bài viết quá nhiều thì các bạn có thể phân trang cho trang chủ, label của blogspot để nhìn nó gọn hơn.

Thủ thuật hôm nay itviet360 chia sẻ với các bạn sử dụng Blogger là cách phân trang hay còn gọi là Page number Navigation của blogger với mẫu đẹp.

Page number Navigation - Code phân trang đẹp cho blogspot

HƯỚNG DẪN THỦ THUẬT

1. Vào bảng điều khiển Blogger -> Bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (Add a Widget) -> HTML/Javascript

2. Dán Code dưới đây vào tiện ích vừa thêm
- Lưu tiện tích vừa thêm và xem kết quả nhé :)

1 comment: