Khung chia sẻ bài viết blogspot hiển thị chi tiết tác giả bài viết

Thủ thuật thêm chia sẻ bài viết dưới mỗi bài viết của blogspot đã được itviet360 giới thiệu qua Like và chia sẻ bài viết blogspot theo mẫu của itviet360 version1. Bài viết này mình đã chỉnh sửa và thay luôn chia sẻ cho trang itviet360.
Khung chia sẻ bài viết blogspot hiển thị tác giả, phong vu computer


- Với thủ thuật này chúng ta có:
+ Làm thủ thuật đơn giản
+ Tự động cập nhật tác giả bài viết
+ Sử dụng Like & Share của Addthis nhẹ nhàng, đủ các mạng xã hội + trang chia sẻ
+ Tùy biến dễ dàng
CÁCH THÊM THỦ THUẬT:
1. Vào bảng điều khiển Blogger -> Mẫu (Template) -> Chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
2. (Ctrl + F) tìm đến 

0 comments: