Hướng dẫn thay đổi Hình khởi động, tắt máy, icon điện thoại Nokia S40

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI ICON ĐIỆN THOẠI NOKIA S40


Bài viết hướng dẫn bạn thay đổi hình khởi động và các icon mặc định. Hướng dẫn này được thực hiện cho Firmware máy 6300. Version 7.30. Bản Firmware RM-217.

Đầu tiên bạn cần có bản Firmware để chỉnh sửa cho máy 6300.
Thứ 2 là phần mềm PPModd. Download tại link :tại đây

Bước 1: Download Firmware gốc tại địa chỉ :tại đây

Tìm chọn một bản thích hợp.

Bước 2: Chỉnh sửa file PPM để thay đổi hình khởi động, tắt máy, icon.

hinh khoi dong

Bước 3: Mở phần mềm PPModd lên.

Chọn vào Open để mở file .ppm lên. Cụ thể ở đây là rm217_07.30.ppm_b.

icon điện thoại Nokia S40Bước 4: Tìm đến Anim, chọn Export to Binary.

Lưu ý: Bạn nhớ tạo trước một Folder (tên folder phải là tiếng Anh hoặc tiếng việt không dấu) để lưu dữ liệu khi Export. Trong ví dụ mình đặt tên là ICON.

icon điện thoại Nokia S401

Sau khi đã Export -> Bạn xóa luôn cái ANIM đó đi.


Bước 5: Thay đổi hình khởi động, tắt máy


Ví trí hình khởi động là anim_0001.gif và tắt máy là anim_0002.gif như hình:

Thay một hình khởi động và tắt máy khác của bạn với kích thước tương tự. Lưu ý phải đổi tên cho giống.

icon điện thoại Nokia S406Bước 6: Thay đổi các ICON.

Khi bạn kéo xuống dưới bạn sẽ thấy rất nhiều icon, bạn tìm một bộ icon đẹp cho mình và tiến hành thay thế.

icon điện thoại Nokia S405


Bước 7: Tạo lại ANIM

Ở bước 4 bạn đã xóa ANIM sau khi Export. Thì giờ đến bước này bạn cần nhập lại.

Tại phần mềm PPModd -> Phải chuột vào PPM -> Import from XML.

icon điện thoại Nokia S404

Tìm đến file anim.xml trong folder(ICON) bạn vừa chỉnh sửa.

icon điện thoại Nokia S403

ANIM đã được load lại.

icon điện thoại Nokia S402


Bước 8: Tạo lại file PPM

Nhấn vào Creat PPM và lưu :

icon điện thoại Nokia S40

OK. Vậy là đã xong. Giờ bạn có thể đem Firmware mới Cook này đi Flash và chạy thử. Thưởng thức thành quả :)/ Good luck.

Minh Anh - Erhay

0 comments: