Hướng dẫn tạo hộp chia sẻ like ở cuối bài viết blogger

Hướng dẫn Thủ thuật tạo nút Share rất hữu ích cho blogspot khi nó tích hợp nhiều trang mạng xã hội với liên kết chia sẻ bài viết phần mềm hay góp phần phổ biến blog của bạn ra cộng đồng
. Thông thường các blogger thích đặt nút Share ngay dưới tiêu đề bài viết, có thể ở vị trí bên trái hoặc dạt sang bên phải.

Hình ảnh minh họa:

 chia sẻ like ở cuối bài viết blogger

Cách tiến hành thủ thuật này.
1-Đăng nhập Blogger
2- vào Mẫu (Template)
3- Edit HTML (Chỉnh Sửa HTML)
4- chọn Expand Widget Templates (Mở rộng tiện ích mẫu).

4.1- Đặt dưới tiêu đề bài viết

- Tìm dòng
- Và đặt sau nó đoạn code bên dưới:Đăng bởi


Hãy like nếu Thủ thuật có ích →
0 comments: