Gỡ lỗi khi thêm Facebook Recommendations Bar cho blogger

Cập nhật gỡ rối?

Mình đã hướng dẫn cách thêm ở bài này Thêm Facebook Recommendations Bar cho blogger
- Hầu hết các mẫu đều không có cấu trúc của plusin. Do vậy yêu cầu đặt ra là phải cài đặt các thẻ meta để nói với Facebook nhằm lấy tiêu đề trang, hình thu nhỏ và tiêu đề blog chính xác. Để làm điều này hãy: Đăng nhập (login) vào Blog => Vào Mẫu (Template) => Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML) => Tiếp tục (Proceed): => Dán đoạn mã sau ngay dưới thẻ  bên trong mẫu của bạn


- Lưu mẫu của bạn và bây giờ nhìn thấy các plugin nếu nó một cách chính xác cho thấy cả hai tiêu đề của trang trên blog của bạn và Facebook.

Bạn nên biết về tiện ích này?

Bạn nên biết các plugin sẽ hiển thị các trang mà bạn và bạn bè của bạn thích. Những gì bạn thấy có thể xuất hiện khác nhau khi người khác nhìn thấy. Người khác sẽ thích trang của bạn từ bạn bè của họ và tương tự như vậy, bạn sẽ thấy các khuyến nghị tại các plugins từ những người trên hồ sơ của bạn. Vì vậy, nó có liên quan Số lần "Like" được thực hiện bởi bạn bè của bạn chứ không phải là bài ​​viết liên quan.

Nếu không có bạn bè của bạn trong danh sách của bạn thích bất kỳ của trang của bạn sau đó bạn sẽ thấy chỉ có tiêu đề không có tính thích.

0 comments: