[Download Theme] Released Metro Simple Premium Blogger Template V.2

Cuối cùng thì mình cũng hoàn thành việc nâng cấp Metro Simple Premium Blogger Template. Đây là một Template cho Blogger cực kỳ đơn giản với phong cách Metro.  
Đây cũng là giao diện hiện tại của Blog Thiết Kế.

Released Metro Simple
Phiên bản 2 ngoài việc khắc phục còn nâng cấp một số tính năng cao cấp hơn. Tính năng có thể được liệt kê dưới đây.
  1. Nâng cấp Header, thêm Banner quảng cáo tiêu chuẩn 468x60
  2. Nâng cấp từ menu đơn cấp lên menu đa cấp.
  3. Nâng cấp tính năng Tabs cho Sidebar
  4. Nâng cấp phần Addthis Social Sharing Toolbox với Metro Icon và hiệu ứng mờ ảo
  5. Thêm bài đăng liên quan (Related Posts) tự động ở cuối mỗi bài viết
  6. Nâng cấp Form Comments với bộ emoticons rất đẹp
  7. Chia Footer thành 3 cột.
  8. Nâng cấp một số tính năng và fix lỗi nhỏ khác.
Trong Templates đã sử dụng các tùy chỉnh Form CommentsRelated Posts  phù hợp. Ngoài ra trong giao diện cũng đính kèm theo bộ: Bài viết ngẫu nhiên (Random Posts), bài viết mới nhất (Recent Posts), bình luận mới nhất (Recent Comments).
Hy vọng các bạn sẽ cảm thấy hài lòng.

Thân mến – Thu-thuatblog.blogspot.com

0 comments: