Code thêm Page Like Facebook vào mỗi bài viết cho Web, blogspot

Khi trang itviet360 sử dụng thủ thuật thêm trang Page Like FB vào mỗi bài viết cho blog của mình thì có nhận được yêu cầu của 1 số bạn cần hướng dẫn thủ thuật này.

Ở bài viết này itviet360 chia sẻ thủ thuật này, với Code chia sẻ này các bạn có thể đặt nó ở bất kỳ đây mà vị trí đó cho phép code HTML...
- Ở trang itviet360 mình đặt ở vị trí ngay cạnh thông báo có bao nhiêu comment, với vị trí này các bạn tìm tới đoạn code:Và dán đoạn code Like Page FB dưới đây ngay cạnh nó