Code khóa không cho Click chuột phải trên Website, blog

Làm thế nào để ngăn người xem Website, blog của mình Click chuột phải? Chỉ cho mình cách khóa không cho Click chuột phải trên Blogspot của mình...
Thủ thuật hôm nay mình chia sẻ Code cách khóa ngăn chặn nhấp chuột phải.

Chỉ với 1 đoạn code Javascript rất ngắn bạn đã được quyền không cho phép nhấp chuột phải trên trang của mình.
Code:- Đối với Blogspot bạn chỉ cần dán code trên vào tiện ích HTML/Javascript là hoạt động được.

Chúc các bạn vui vẻ

0 comments: