Code Javascript con trỏ chuột dễ thương cho Blog, Website

Làm thế nào để thêm được hiệu ứng con trỏ chuột dễ thương cho Blog? Mình muốn có hiệu ứng con trỏ chuột đẹp cho Website của mình...
- Chỉ với 1 đoạn Code javascript mình có thể sử dụng để thêm được con trỏ chuột ấn tượng cho Blog của bạn...
itviet360 chia sẻ Code và hướng dẫn thủ thuật trên Blogspot...
test blog, itviet360
Code:- Trong đó:
+: Khu vực bôi vàng là mã màu của hiệu ứng
- HƯỚNG DẪN TRÊN BLOGSPOT
1. Vào bảng điều khiền Blogger -> Bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (Add a Widget) -> HTML/Javascript
2. Dán code ở trên vào tiện ích vừa thêm...


0 comments: