Code hỗ trợ trực tuyến Yahoo Chat Messenger [online - Offline] cho Web, Blog

Làm thế nào để thêm được hỗ trợ trực tuyến qua yahoo cho Website? Blog mình muốn thêm hỗ trợ trực truyến bằng yahoo? Cách thêm hỗ trợ Online qua Yahoo cho Website...
Yahoo Viet Nam

Dưới đây là phần Code và phần demo bằng hình ảnh tương ứng. Mình lấy hình ảnh ở dạng Offline, nếu online thì nó sáng đỏ nhé :)
1. Dạng 1

Code:


2. Dạng 2

Code:3. Dạng 3

Code:


4. Dạng 4:


5. Dạng 5:

Code:6. Dạng 6

7. Dạng 7
8. Dạng 8
9. Dạng 9
10. Dạng 10

Chúc các bạn vui vẻ!

0 comments: