Code chữ chạy các loại

CHO CHỮ CHẠY


Bạn copy đoạn mã (code)sau đây bạn thích, rồi past lên blog, Web của bạn ( Chú ý mở HTLM) , đẹp lạ vô cùng!
1/ Chữ chạy từ phải qua trái :2/ Chữ chạy từ trái qua phải :

viết nội dung

3/Chữ chạy loăng quăng trong màn hình :

viết nội dung

4/Chữ chạy lên :

viết nội dung

5/Chữ chạy xuống :

viết nội dung

*Chữ chạy có nền nhấp nháy :

1/ Từ phải qua trái :

style=Trở lạiground:url(http://Thành viên.aol.com/sunstar253/images/gliter.gif)> viết nội dung

2/Từ trái qua phải :

style=Trở lạiground:url(http://Thành viên.aol.com/sunstar253/images/gliter.gif)>viết  nội dung

3/Chạy long tong trong màn hình :

style=Trở lạiground:url(http://Thành viên.aol.com/sunstar253/images/gliter.gif)> viết nội dung

4/Chạy lên :

style=Trở lạiground:url(http://Thành viên.aol.com/sunstar253/images/gliter.gif)> viết nội dung

5/ Chạy xuống :

style=Trở lạiground:url(http://Thành viên.aol.com/sunstar253/images/gliter.gif)> viết nội dung

           


Marquee's marked with a * are incompatible with all browsers.  Right to Left MarqueeLeft to Right Marquee
TEXT" />


Alternate Marquee
TEXT" />


Up Marquee
TEXT" />


Down Marquee
TEXT" />


Up/Down Alternate Marquee
TEXT" />


* Zig Zagging Marquee
TEXT" />


* Alternating Zig Zagging Marquee
TEXT" />


* >>Highlight Text <<
>>TEXT<<" />


* <<<<Opposite Highlight text >>>>
>>TEXT<<" />


TEXT (Colors)
TEXT" />


Colored Border Marquee (Colors)
TEXT" />* 3| | |High Tech Text | | |4
3| | |TEXT| | |4/" />* 4| | |High Text Text | | |32
4| | |TEXT| | |3" />


* Hiding Marquee
TEXT" />


*
Wave Marquee
Wave Marquee
TEXT
TEXT
" />

0 comments: