Cách để ảnh của bạn lên trang chủ haivl

Nhiều like và bình luận có thể làm cho ảnh của bạn được chú ý hơn trên trang bình chọn, nhưng không phải là điều kiện đủ để có thể lên trang chủ. 
Sau đây là cách để ảnh của bạn nhanh lên trang chủ haivl hơn
Để lên trang chủ thì nút Hay có ý nghĩa lớn nhất. Số lượng like và bình luận dựa vào tài khoản Facebook nên rất dễ làm giả và gian lận và haivl không kiểm soát được điều này. 
Một ảnh có 100 like nhưng chỉ được vài bình chọn Hay sẽ không được lên trang chủ. Nhưng một ảnh chỉ có vài like nhưng rất nhiều bình chọn Hay vẫn có thể được lên.
trang chủ haivl
Khi bạn đăng 1 tấm ảnh lên haivl, ảnh sẽ không lên trang chủ ngay mà xuất hiện ở trang Bình chọn. Cộng đồng haivl sẽ bình chọn để quyết định ảnh của bạn có được lên trang chủ hay không. Có 2 loại bình chọn: Hay và Chán. Nếu đủ số lượng bình chọn Hay, ảnh của bạn sẽ được lên. Nếu đủ số lượng Chán, ảnh của bạn sẽ bị loại khỏi trang bình chọn. Ngoài ra có 1 số tiêu chí khác cũng ảnh hưởng đến việc được lên trang chủ hay không, nhưng chiếm trọng số nhỏ hơn: lượt like, lượt bình luận, lượt xem.

0 comments: