Bình luận Facebook với hình ảnh hài hước vãi chưởng

Tiếp theo phần 1 của những hình ảnh hài hước VL dùng làm comment cho Facebook. Sử dụng hình ảnh hài vãi chưởng để tăng thêm tính hài hước ngay trong comment của bạn...
Kệ mẹ mày

Lại chém gió
Thằng mặt lồn0 comments: