Tối ưu hóa file Robot.txt cho Blogspot tốt nhất


Cập nhật mới nhất của Blogger là cho phép chúng ta tùy chỉnh file robot.txt, việc này giúp blog của bạn lập chỉ mục tốt hơn trên bộ máy tìm kiếm và giúp chúng ta có thể theo dỏi khã năng lập chỉ mục trên công cụ tìm kiếm. Hảy sử dụng thủ thuật dưới này để tối ưu seo cho blogspot của bạn.

robots.txt


Thay thế code trong file robot.txt bằng code dưới đây :


HTML Code:
User-agent: Mediapartners-Google
Disallow:
User-agent:*
Disallow: /*?updated-max=*
Allow: /
Sitemap: http://i-thuthuat.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=updated
Thay thế domain http://i-thuthuat.blogspot.com thành domain của bạn.

0 comments: