Thêm tiện ích đánh giá bài viết vào blogspot


Để giúp người đọc gắn kết với blog, Blogvn đề nghị một công cụ đánh giá bài viết khá hay từ trang JS-Kit. 5 sao là mức đánh giá cao nhất cho một bài đăng. Đây là một công cụ viết bằng JavaScript và dễ dàng chèn vào Template (Mẫu) của Blogger như hướng dẫn của người đề nghị trên. Tuy nhiên tôi xin cung cấp thêm vị trí đặt code khác hay hơn.

Sau khi đăng nhập Blogger, bạn chọn Layout (Mẫu) -> Edit HTML (Chỉnh sửa HTML) và đánh dấu chọn Expand Widget Templates (Mở rộng tiện ích mẫu). Bạn cũng nên sao lưu template của mình trước khi thực hiện tiếp.

Chúng ta sẽ chèn vào vị trí phía ngay sau tiêu đề của bài đăng và nằm cùng bài viết.

Bây giờ kéo thanh trượt hoặc nhấn phím Ctrl + F để tìm đoạn code này:


Bạn chỉ việc dán đoạn code dưới đây phía ngay sau đoạn code trên:

left; margin: 5px;" class="js-kit-rating" title="Đánh giá bài viết này" permalink="">


Thay left bằng right nếu muốn công cụ xuất hiện bên phải.

Trường hợp sử dụng Read more (Đọc thêm) chỉ muốn công cụ xuất hiện khi bài đăng hiện ra đầy đủ, ví dụ như blog này, hãy dùng đoạn code sau:


Hình. Hiển thị bên phải

Nếu muốn xuất hiện phía cuối bài viết, hãy tham khảo tương tự như cách chèn một đoạn văn bản đã được hướng dẫn.
đánh giá bài viết


Chúng ta có thể tùy biến kiểu hiển thị, màu sắc, của công cụ theo hướng dẫn tại đây.

Nào, hãy thử cho điểm bài viết này xem nhé!

0 comments: