Thêm chia sẻ Like và share bài viết cho blogspot [trên trang itviet360]

Làm thế nào để thêm chia sẻ Like và share dưới mỗi bài viết của blogspot hoặc Website viết trên nền khác khác? 

Theo yêu cầu của 1 số bạn sử dụng blogger, thủ thuật này mình chia sẻ tiện ích Like và chia sẻ bài viết qua các mạng xã hội giống như trang itviet360.com đã sử dụng.
Với 1 dòng chữ chạy ngang ngay bên trên được sử dụng Marquee chữ chạy
- Cách thêm thủ thuật:
1. Vào bảng điều khiển Blogger -> mẫu (Template) -> Chỉnh sửa HTML (edit HTML)
2. (Ctrl + F)Tìm tới 1 trong 4 Code sau