Tạo trang Redirect cực đơn giản ngay trong Blogspot

Trong lần nâng cấp gần đây nhất, Blogspot đã cập nhật rất nhiều tính nắng hữu ích, trong đó có Redirect - một chức năng chuyển hướng trang rất hữu ích với blogger cũng như webmaster. Nhưng article này, mình sẽ hướng dẫn bạn tạo ra một trang redirect mang phong cách của riêng bạn !

 Bạn thay đổi link một bài viết, nhưng link trước đó đã được chia sẻ ở khắp nơi, bạn không muốn khách viếng thăm qua những link cũ bị 404 page, như thế thật là tệ. Và bạn muốn có một nơi nào đó để đăng quảng cáo mà không phải embed chúng trên blog, lúc này hãy nghĩ ngay đến việc tạo một trang rediect SaliproBlog.
 Sau đây là 2 cách để tạo ra một trang redirect. Đầu tiên bạn cần tạo một page để làm trang redirect. Trong Dashboard của blogspot > Pages > New page > Blank page
Giả sử trang redirect vừa tạo có URL là http://i-thuthuat.blogspot.com/p/link.html (Có thể đặt tên gì  tùy bạn )

 Cách đầu tiên
Đây là cách đơn giản nhất, bằng cách sử dụng meta tag của HTML. Cách này rất "chuối" vì nó chỉ redirect cố định đến một trang, do đó nó thích hợp redirect đến một domain mới.
1
2
3
<b:if cond='data:blog.url == "http://i-thuthuat.blogspot.comp/link.html ">
     <meta content='5;url=http://www.YOUR-URL.com/' http-equiv='refresh'/>     
  b:if>
 Hãy chèn đoạn code trên vào trước thẻ  của blog. Khi truy cập http://i-thuthuat.blogspot.com/p/link.html thì tự động sau 5s sẽ redirect đến http://www.YOUR-URL.com/ đó là ý nghĩa của đoạn code trên.

 Cách thứ 2
Cách này phức tạp hơn,chính bạn phải tạo ra nội dung cho trang redirect, đổi lại bạn có thể redirect tới bất cứ một trang nào bạn muốn từ trang này. Xem demo tại http://i-thuthuat.blogspot.com/p/link.html 
 Chúng ta sẽ bắt đầu Dashboard của blogspot > Pages chọn page redirect mới tạo và click Edit > HTML. Paste đoạn code bên dưới đây vào, đừng thay đổi gì nhé
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<script type="text/javascript">
script>
 Tiếp theo là phần nội dung trang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
<center>
<div class="top">
<script type="text/javascript">
document.write(str.GetValue("url"));
script
div>
center>
div>
<div id="main">
<form name="loading">
<div align="center">
<script type="text/javascript">
document.write("<input style=\"text-align:center;margin:3px;font-weight::bold;\" type=\"button\" onclick=\"location.href='"+str.GetValue("url")+"'\""+" value=\"Click here to Continue\"");
div>
<div align="center">
<input name="chart" size="48" border-style: none; color: black; font-family: Arial; padding: 0 1px 1px 1px;" type="text" /> <br />
<input name="percent" size="14" style="background: #efefef; border-style: none; border-width: medium; color: #0066ff; text-align: center;" type="text" />
<script type="text/javascript">
var bar=0;
var line="||";
var amount="||";
count();
function count(){
bar=bar+2;
amount =amount + line;
document.loading.chart.value=amount;
document.loading.percent.value="Loading ... "+bar+"%";
if (bar<99)
{setTimeout("count()",50);}
else
{
window.location = str.GetValue("url");}
}
div>
form>
div>
 Lúc này, muốn redirect đến trang nào, bạn chỉ cần thêm ?url=tenwebsite vào sau URL trang redirect chúng ta tạo lúc đầu. Ví dụ http://i-thuthuat.blogspot.com/p/link.html?url=http://abc.com

0 comments: