Tăng bảo mật Gmail với xác minh 2 bước

Bất cứ tác vụ phổ biến nào sau đây cũng có thể khiến bạn có nguy cơ bị đánh cắp mật khẩu:Sử dụng cùng một mật khẩu trên nhiều trang web, Tải xuống phần mềm từ Internet, Nhấp vào liên kết trong thông báo bằng email. Xác minh 2 bước có thể giúp ngăn những kẻ xấu đăng nhập, ngay cả khi họ có mật khẩu của bạn.

blog thủ thuật sẽ hướng dẫn bạn ngay sau đây:
Tăng bảo mật Gmail với xác minh 2 bước

Với hệ thống bảo mật "Xác minh 2 bước" bạn không cần phải lo lắng thông tin trong email bị đánh cắp, cho dù các Tin tặc có biết được mật khẩu của bạn đi chăng nữa thì cũng không thể vào được email vì hệ thống bảo mật luôn gửi một tin nhắn xác nhận khi hệ thống nghi ngờ tài khoản của bạn không được an toàn.

Bảo mật hơn với các chức năng tiềm ẩn
Các bước để kích hoạt "Xác minh 2 bước" của Gmail :
 
Bước 1 : Chọn "Tài khoản" trên trình duyệt Gmail

đăng nhập

Bước 2 : Chọn "Bảo mật" ở màn hình chọn "Cài đặt" mục "Xác minh 2 bước"
Tăng bảo mật Gmail với xác minh 2 bước

Bạn sẽ được chuyển tới 1 trang đăng nhập để xác minh lại mật khẩu tài khoản Gmail sau khi hoàn thành các bước xác minh được chuyển tới 1 trang giới thiệu về chức năng "Xác minh 2 bước"
Tăng bảo mật Gmail với xác minh 2 bước

Bước 3 : Chọn "Bắt đầu" để đi tới bước điền thông tin số điện thoại

Tăng bảo mật Gmail với xác minh 2 bước

Chú ý  : Điền số điện thoại của cá nhân bạn vì mỗi khi yêu cầu đăng nhập thì dịch vụ sẽ gửi một đoạn CODE để xác minh bảo mật tài khoản
Điền thông mã CODE trên tin nhắn điện thoại

Tăng bảo mật Gmail với xác minh 2 bước
 Sau các bước xác nhận tiếp theo thì tài khoản của bạn thực sự đã đăng ký thành công "Xác minh 2 bước" của dịch vụ bảo mật Gmail

Tăng bảo mật Gmail với xác minh 2 bước

Tăng bảo mật Gmail với xác minh 2 bước

thiết lập
Từ giờ, khi bất kì ai đăng nhập vào tài khoản của bạn, dù có biết mật khẩu, Google đều sẽ gửi mã xác nhận vào điện thoại của bạn. Điều này cho phép bạn không bị mất tài khoản khi sử dụng máy tính ở nơi công cộng hay phòng làm việc, vì dù kẻ xấu có lấy được mật khẩu của bạn cũng không thể đăng nhập được vào tài khoản. Chúc tài khoản của bạn luôn được an toàn.
Quang Vinh

0 comments: