ShopStore Blogger Template - giao diện wordpres cực đẹp cho blogspot

Xin chào bạn bè! Đây là đầu tiên Blogger mẫu chuyển đổi của tôi.ShopStore Blogger Template, Đây là theme wordpress  và được chuyển vào Blogger của tôi. tôi hy vọng bạn thích với điều mới.
Installation:-
  1. Go to Blogger dashboard > Design tab > EditHtml tab
  2. Sao lưu mẫu của bạn trước khi cho an toàn của bạn
  3. Click vào nút Browse và chọn Shopstore Blogger Template
  4. Nhấp chuột vào Tải lên Button và Click vào nút Giữ Widgets.
  5. Bạn đang thực hiện thành công!
Tùy biến: -
Sửa đổi thẻ Meta, trượt, Menu, Banner quảng cáo, nút FeedTwitter Đối với riêng của bạn.
Để được trợ giúp khác luận ở đây! hoặc Liên hệ với tôi.

0 comments: