Share 1 theme phim đẹp + data 1000 phim

Đây là một theme blog được mình sưu tầm trên mạng. Khá đẹp về giao diện. Các bạn định làm blogspot phim có thêm một sự lựa chọn mới về theme.
 Xem hình
theme blogspot phim


 DEMO  |  DOWNLOAD 
Download trực tiếp tại đây:

Hướng dẫn:
Phim đề cử các bạn chèn đoạn code này vào widget: 
Tìm kiếm liên quan:

Theme blogspot phimdownload theme blog phimshare theme blogspot phimshare data blog phimtheme blogspot phim đẹpblog phim dep


0 comments: