Mudim - Thêm bộ gõ tiếng Việt cho blogspot

Mudim được biết đến là bộ gõ tiếng Việt dành cho Website, blog, Forum. Bộ gõ tiếng Việt làm cho Website, blog, 4rum trở nên chuyên nghiệp hơn. Thủ thuật blogger hôm nay mình chia sẻ cách thêm thủ thuật Mudim bộ gõ tiếng Việt này.

Mudim - Thêm bộ gõ tiếng Việt cho blogspot, thủ thuật blogspot

Demo thủ thuật tại blog: Demo thủ thuật blogspot
- Hướng dẫn cách làm thủ thuật:
1. Vào bảng điều khiển Blogger-> Mẫu (Template) -> Chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
2. (Ctrl + F) Tìm tới và thêm code dưới đây ngay trên nó

0 comments: