Mật khẩu của bạn thực sự đã mạnh ?

mât khẩu mạnh
Mật khẩu là hàng phòng thủ đầu tiên chống lại tội phạm mạng. Điều cốt yếu là phải chọn các mật khẩu khác nhau đủ mạnh cho từng tài khoản quan trọng và bạn nên cập nhật mật khẩu thường xuyên. Hãy thực hiện theo những mẹo sau để tạo các mật khẩu mạnh và bảo mật chúng. 
Những Điều Nên Làm Khi Tạo Mật Khẩu
Những Điều Không Nên Làm Khi Tạo Mật Khẩu
Tạo các mật khẩu dài (ít nhất là bảy ký tự)
Không sử dụng tất cả hoặc một phần của tên đăng nhập
Bao gồm các chữ cái viết thường và viết hoa, các chữ số, và các ký hiệu
Không sử dụng một từ có nghĩa trong bất kỳ ngôn ngữ nào
Sử dụng ít nhất một ký hiệu trong vị trí thứ hai đến thứ sáu
Không sử dụng các chữ số thay thế các chữ cái tương tự để tạo ra một từ
Sử dụng ít nhất bốn ký tự khác nhau (không nhắc lại cùng các ký tự)
Không sử dụng các chữ cái hoặc chữ số liên tiếp (ví dụ, "abcdefg" hoặc "234567")
Sử dụng các chữ cái và chữ số ngẫu nhiên
Không sử dụng các phím cạnh nhau trên bàn phím của bạn (ví dụ, "qwerty")

Cải thiện việc quản lý mật khẩu

 Đây là một số nguyên tắc để giúp bạn quản lý các mật khẩu của bạn một cách an toàn hơn:

Những Điều Nên Làm Khi Quản Lý Mật Khẩu
Những Điều Không Nên Làm Khi Quản Lý Mật Khẩu
Giữ bí mật mật khẩu của bạn
Không viết nó ra
Sử dụng các mật khẩu khác nhau cho các trang web khác nhau
Không sử dụng các tính năng "remember my password" (nhớ mật khẩu của tôi) trên web
Thay đổi các mật khẩu của bạn ít nhất sáu tháng một lần


Tạo các mật khẩu mạnh hơn chỉ là bước đầu

Nếu bạn cần nguồn cảm hứng khi chọn một mật khẩu, hãy thử mở một tab trình duyệt và passwordsavvy.org Trang web này bạn đi qua quá trình tạo ra một cách ngẫu nhiên, mật khẩu mạnh, và sau đó sao chép nó vàoclipboard của Windows sẵn sàng cho bạn để dán vào các trang web khác.

passwords

Quang Vinh
Theo : Sưu tầm

0 comments: