Làm Thế Nào Để Vô Hiệu Hóa Click Chuột Phải Trên Website Hoặc Blog Của Bạn?

Nếu bạn sở hữu một blog hoặc một trang web thì bạn luôn luôn muốn ngăn chặn các blogger độc hại khác từ sao chép nội dung từ blog của bạn. Bạn có thể đã viết một bài báo với những nỗ lực tuyệt vời và rất nhiều nghiên cứu khác chỉ cần sao chép / dán trên blog của họ. Để ngăn chặn người sử dụng như sao chép nội dung từ blog của bạn tôi sẽ chỉ cho bạn Javascript Trick để vô hiệu hóa click chuột phải trên blog của bạn. Do đó cho phép bắt đầu, thủ thuật blog sẽ hướng dẫn bạn :) .

Làm thế nào để vô hiệu hóa Click chuột phải trên blog của bạn?

 1. Phải blogger của bạn Bảng điều khiển và sau đó Click vào Layout .
blogger phụ tùng

 2. Click vào Thêm tiện ích và chọn Html / Javascript .
blogger phụ tùng
 3. Bây giờ dán đoạn code dưới đây trong cửa sổ bật lên.