Làm thế nào để thêm được tác giả, cộng tác viên, quyền quản trị Blogspot

Làm thế nào để thêm được tác giả, cộng tác viên, quyền quản trị Blogspot cho người dùng khác?
Thủ thuật rất đơn giản :)
Cũng như mã nguồn Blog hoặc Website khác. Blogspot cho phép 1 Blog có thể nhiều tác giả, nhiều quản trị viên và phân quyền cao thấp ngay bên trong trang điều khiển Admin của Blogger.
thêm quản trị blog
- Bài viết này thủ thuật blog hướng dẫn thêm tác giả, thêm quản trị viên cho 1 blog đang hoạt động.
Các bước làm đơn giản như sau:
1. Vào bảng điều khiển Blogger -> Cài đặt (Cơ bản) -> Quyền (Tác giả Blog)

Sau khi Email được mời đồng ý tham gia vào Blog thì các bạn có thể đặt quyền cho Email đó.
* Đối với quyền quản trị viên (Admin): được toàn quyền trên Blog
* Đối với quyền tác giả: Người được phân quyền tác giả chỉ có chức năng thêm bài viết, xóa hoặc sửa bài viết của mình đã thêm
.0 comments: