Hướng dẫn thêm comment của facebook vào blogspot

1- Bước đầu tiên bạn phải làm là đóng comment của blogger lại bằng cách vào setting => posts and comments => Tại mục các bạn chọn comment location chọn Hide
- Lưu cài đặt lại. 2- Vào phần (Template) -> chỉnh sửa HTML (Edit HTML) -> nhấp chọn Mở rộng tiện ích mẫu. => Chèn đoạn code bên dưới vào trước thẻ đóng .
Trong đó:
data-width là độ rộng của comment box.
 data-num-posts là số comment được hiển thị (cũng chính là số bài reply trên 1 comment) data-href là để phân biệt từng comment box, mỗi địa chỉ data-href khác nhau sẽ cho 1 comment box khác nhau. và trong thủ thuật này data-href chính là link của mỗi bài viết
3- Chèn đoạn code bên dưới vào sau thẻ .4.Tìm đoạn code bên dưới:

5- Chèn ngay sau nó đoạn code bên dưới :


6- Lưu Mẫu (Save template). và ra xem kết quả.

0 comments: