Hướng dẫn tạo Menu xổ dọc với 2 cột sub cho blogger


Hôm nay JM giới thiệu thêm cho các bạn một mẫu drop menu mới. Với mẫu này menu con sẽ chia thành 2 cột thay vì một cột như các style trước đây mà namkna đã giới thiệu.
Cách tiến hành:
1. Đăng nhập vào blog
2. Chọn Bố cục
3. Chọn Thêm Tiện ích => Tạo HTML/Javarscip và dán code bên dưới vào.

4- Lưu mẫu lại và xem kết quả.
Tùy chỉnh:
Thay dấu sổ chéo / thành link liên kết tới bài viết hoặc nhãn.
Nhấn Thích và G +1 Nếu bài viết giúp ích cho bạn! Cám ơn bạn đã ghé thăm ủng hộ!

0 comments: