Hướng dẫn cách chèn ,hiển thị code trên blogger

Dạng 2.
Cách nầy cực kỳ đơn giản .Với dạng nầy thì chỉ chèn đoạn code sau đây vào trược tiếp trên bài viết nơi muốn hiển thị nội dung.


Kiểu 1.Người xem chỉ cần click và vùng hiển thị code và copy (Ctrl C) toàn bộ đoạn code được hiển thị.
Chú ý:
rows="6" biểu thị chiều cao của vùng hiển thị, bạn có thể tuỳ ý thay đổi chỉ số này tuỳ thuộc vào chiều cao cần thiết cho vùng hiển thị.
cols="40" biểu thị chiều rộng của đoạn văn bản, chỉ số này được thay đổi tuỳ thuộc vào chiều rộng mà bạn cần thể hiện.
Kiểu 2.
Tạo vùng hiển thị văn bản với nút "Highlight" để khi click vào nút này thì đoạn văn bản hay code cần hiển thị sẽ được bôi đen để bạn copy. Tiện ích này rất hữu ích, đặc biệt là đối với đoạn văn bản hay code dài . Để tạo vùng văn bản hay code kiểu này, bạn có thể copy đoạn mã HTML sau:
Chú ý:
Width: 300px là chiều rộng có thể tùy chỉnh.
Height: 144px là chiều cao có thể tùy chỉnh
Chúc bạn chọn được 1 kiểu theo ý thích của mình.

0 comments: