Hiển thị widget ở trang chủ hoặc trang riêng biệt nhất định trong blogspot

Đối với các blog có nhiều chủ đề thì việc sử dụng nhiều Widget (Tiện ích) là điều không tránh khỏi. Do vậy làm thế nào để các Wiget tiện ích đó hiển thị đúng nơi, đúng chỗ là điều mà các Blogger phải tínht oán và cân nhắc rất kỹ.
Việc bố trí các Widget trên Template một cách hợp lý sẽ làm nổi bật nội dung cần truyền tải, logic và hài hòa với bố cục Blog.Hiển thị Widget ở những trang nhất định trong Blogspot - ẩn hiện Wiget ở những trang nhất định - http://namkna.blogspot.com/

Chính vì lý do đó, hôm nay Thủ thuật blog xin được giới thiệu đến bạn đọc những thủ thuật nhỏ để “hiển thị Widget ở những trang nhất định trong Blogspot”, tiến hành như sau :

- Vào Bố cục -> Nhấp vào Chỉnh sửa trên Widget cần xử lý

- Một cửa sổ Popup bật lên, bạn nhìn vào phía trên góc phải (gần thanh tiêu đề) sẽ thấy dòng có dạng tương tự sau: …null&widgetId=HTML15 (trong trường hợp này là widget HTML15, đối với widget khác sẽ có ID khác)
- Sau khi xác định được ID của widget, bạn vào Chỉnh sửa HTML > Mở rộng mẫu tiện ích để tìm widget đó trong Template (nhấn Ctrl+F rồi gõ vào ID của widget ở trường hợp này là HTML10) Khi đó bạn sẽ thấy đoạn code tương tự như sau:
- Như vậy, ta đã xác định được ID cũng như vị trí và nội dung của Widget, Bây giờ Mình sẽ thêm lệnh ẩn hoặc hiện  Widhet ở 2 vị trí là:
  • Vị trí 1: Sau thẻ mở Phần này bạn thay dổi theo các mã mình cung cấp bên dưới.
  • Vị trí 2: Thêm lệnh  vào trước thẻ đóng  như sau  phần này dung chung cho tất cả các thủ thật bên dưới.
- Khi đó bạn có đoạn code mới dạng như sau.


Vị trí 1
=> Đến đây bạn thay chữ Vị trí 1 thành các đoạn code tương ứng bên dưới:
1. Chỉ hiển thị Widget ngoài trang chủ
- Thay chữ Vị trí 1 thành đoạn code sau:

2. Chỉ hiển thị Widget ở trang Archive

- Thay chữ Vị trí 1 thành đoạn code sau:


3. Chỉ hiển thị Widget ở trang bài viết

- Thay chữ Vị trí 1 thành đoạn code sau:


4. Chỉ hiển thị Widget ở trang Static Page

- Thay chữ Vị trí 1 thành đoạn code sau:


5. Chỉ hiển thị Widget ở những trang với liên kết cụ thể

- Thay chữ Vị trí 1 thành đoạn code sau:


- Trong đó URL của trang chỉ định là địa chỉ của trang nhãn hay bài viết. Ví dụ mình muốn HTML15 bên trên chỉ hiển thị trong bài viết nyaf thì mình thay chữ Vị trí 1 bằng đoạn code sau:


6. Chỉ hiển thị Widget ở Trang chủ, trang Label và trang Archive

- Thay chữ Vị trí 1 thành đoạn code sau:


* Ở trên bạn có thể thấy mình cố ý đánh dấu “==” bằng màu đỏ, có nghĩa là, bạn hoàn toàn có thể thay dấu “==” bằng dấu “!=” sẽ mang ý nghĩa khác.

Qui ước :

== : “bằng” hoặc tương đương - Tức là chỉ hiện thị khi thỏa mãn điều kiện mà ta đưa ra.!= : “khác” hoặc không tương đương - Tức là không hiển thị khi thỏa mãn điều kiện ta đưa ra.

Ví dụ, nếu bạn muốn Widget HTML15 hiển thị ở tất cả các trang khác ngoại trừ trang chủ, thì ta thay chữ Vị trí 1 bằng đoạn code sau:


Tùy biến nâng cao sử dụng kết hợp các điều kiện


Vì một lý do nào đó, bạn chỉ muốn hiển thị widget ở trang A và trang B hoặc hiển thị khi thỏa mãn là trang A hoặc trang B, ta sẽ kết hợp các điều kiện với nhau như sau :
- Khi đó ta phải thêm 2 thẻ đóng   vào trước thẻ đóng  của Widget như sau: 


Vị trí 1
- Trong đó phần màu vàng là nội dung của Widget. 
- Tiếp theo thay lệnh điều kiện cho các Wiget như sau: 

A. Trường hợp 1 : chỉ hiển thị widget khi thỏa mãn 2 hay nhiều điều kiện


- Thay chữ Vị trí 1 thành đoạn code sau:


- Ví dụ, hiển thị widget ở tất cả các trang ngoại trừ chuyên mục IDM - Download và Blogspot - tips :nội dung widget

B. Trường hợp 2 : chỉ hiển thị widget khi thỏa mãn một trong các điều kiện

- Thay chữ Vị trí 1 và đoạn màu vàng thành đoạn code sau:


Ví dụ, chỉ hiển thị widget ở chuyên mục IDM - Download hoặc  Blogspot - tips

Bạn Save Template Lưu Mẫu  Xem kết quả nha.

Chúc các bạn thành công !

0 comments: