Code Javascript tạo thêm đồng hồ cho Website, blog

Làm thế nào để thêm đồng hồ cho website? Blogger của mình muốn thêm đồng hồ.
Thủ thuật Blogspot hôm nay chia sẻ với các bạn 1 đoạn Code Javascript giúp website, blog của các bạn có thêm được 1 công cụ đo đồng hồ đơn giản và chuyên nghiệp

Đồng hồ Javascript
Demo trực tiếp: Demo thủ thuật blogspot
Code:- Hướng dẫn thêm thủ thuật vào blogspot.
1. Vào bảng điều khiển Blogger -> bố cục (Layout) -> thêm tiện ích (Add a Widget) -> HTML/Javascript
2. Dán đoạn code trên vào tiện ích vừa thêm.


0 comments: