Cách tạo nút lên đầu trang cho blogspot


lên đầu trang

Chèn đoạn code sau phía trên  trong template: 

 
TRỞ LÊN ĐẦU TRANGBạn có thể thay những chữ màu đỏ theo ý mình thích
Xem thêm :Nút lên xuống và tự động cuôn trang cho blogspot

0 comments: