Cách tạo khung Form đăng nhập cho blogspot

Làm thế nào để thêm được Form đăng nhập vào cho blog của mình?
Mặc định của Blogger cho phép bạn đăng nhập vào tài khoản ngay trên thanh navbar. Tuy nhiên hầu hết khi sử dụng template không phải mặc định thì bạn sẽ bỏ thanh navbar đó nên đăng nhập trực tiếp trên đó cũng mất đi, bạn muốn đăng nhập được thì bạn phải vào trang của tài khoản Google tương ứng.
Ở bài viết này mình hướng dẫn các bạn cách thêm khung đăng nhập cho Blogger trở nên chuyên nghiệp hơn.
Mẫu 1
Demo: Demo thủ thuật Blogspot
- Hướng dẫn thủ thuật
1. Đăng nhập vào bảng điều khiển Blogger -> Bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (Add a Widget) -> HTML/Javascript
2. Dán code dưới đây vào tiện ích vừa thêm (Tương ứng với mẫu 1 ở hình bên trên)


http://www.blogger.com/home" name="continue" type="hidden"/>

3. Lưu lại :)

Mẫu 2:
Code:

Google
Tài khoản


Email:


Mật Khẩu:Quên mật khẩu?
[©]
0 comments: