Cách Mở Subscribe - Đăng Kí Theo Dõi Trên Facebook Mới Nhất

Cách mở Subscribe mới nhất
Điều kiện để có Subcribe:
 • Bạn phải trên 18 tuổi
 • Bạn phải kích hoạt chế độ Subscribe tại đại chỉ: Subscribe | Facebook
Hướng dẫn: Khi đã đủ các điều kiện trên, các bạn vào địa chỉ Subscribe | Facebook rồi chọn Allow Subcribe là xong :D

đăng ký theo dõi


Nếu bạn thay đổi ý định và không muốn cho phép người khác theo dõi mình nữa, hãy vào mục Subscribers/ Edit Subscribe Settings(Chỉnh sửa thiết lập), xuất hiện cửa sổ:
tắt đăng ký theo dõi
Tìm kiếm liên quan
 • đăng ký theo dõi trên fb

 • đăng ký theo dõi trên facebook


 • dang ky theo doi tren fb
 •  
 • cách đăng ký theo dõi trên facebook,

 •  
 • cách mở subscribe trên facebook,

 • cách đăng ký theo dõi trên fb, 

 • cách làm đăng ký theo dõi trên facebook, 

 • mở subscribe facebook,

 •  
 • c
 • ách mở theo dõi trên facebook,

 •  
 • làm đăng ký theo dõi trên facebook, 

 • mở đăng ký theo dõi trên facebook, 

 • cách mở subscribe, 

 • đăng ký theo dõi trên fb là gì,

 •  
 • tạo đăng ký theo dõi trên fb, 

 • cách làm đăng ký theo dõi trên fb, 

 • dang ky theo doi tren facebook,

 •  
 • cách mở đăng ký theo dõi trên facebook, 

 • cách bật subscribe trên facebook,

 •  
 • mở đăng ký theo dõi trên fb, 

 • tạo đăng ký theo dõi trên facebook


 • 0 comments: