Thủ thuật thêm thống kê Blog 3 trong 1 cho blogspot

Thủ thuật blogspot hôm nay mình giới thiệu tới các bạn là cách thêm thống kê cho blogspot. Theo mặc định tiện ích thống kê của blog thì chỉ xem được thống kê lượt xem trang thôi. Tuy nhiên khi làm theo thủ thuật này thì bạn có thể thêm những thống kê đẹp như Tổng bài viết, tổng lượt comment.
- Hướng dẫn thủ thuật
1. Thêm tiện ích thống kê Blog
+ Vào bảng điều khiển blogger -> Bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (Add a Widget) -> Thống kê Blog (Blog's Stast)
2. Vào mẫu (Template) -> Chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
+ Ctrl + F tìm tới ]]> và dán code dưới đây ngay trên nó

#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(http://3.bp.blogspot.com/-zMdnwp4pw0Y/UXO9yOCE_4I/AAAAAAAAAfA/jUdtmnXy8Kw/s1600/btrix_image.png) no-repeat 0 -34px}
#Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none}
#totalComments{height:32px;background:url(http://3.bp.blogspot.com/-zMdnwp4pw0Y/UXO9yOCE_4I/AAAAAAAAAfA/jUdtmnXy8Kw/s1600/btrix_image.png) no-repeat}
#totalCount{height:32px;background:url(http://3.bp.blogspot.com/-zMdnwp4pw0Y/UXO9yOCE_4I/AAAAAAAAAfA/jUdtmnXy8Kw/s1600/btrix_image.png) no-repeat 0 -68px}

+ Tiếp theo tìm tới đoạn code:


...


Và thay thế nó bằng Code dưới đây:  • Posts  • Comments  • Pageviews3. Lưu mẫu lại và xem kết quả thống kê blog của bạn nhé.

0 comments: