Lưu trữ blogger theo dạng lịch với nhiều mẫu đẹp

Blogger cho phép sử dụng lưu trữ theo ngày - tháng - năm. Tiện ích này mặc định của nó khá đơn giản và chỉ cần vào thêm 1 tiện ích. Tuy nhiên làm thế nào để trang trí tiện ích này 1 cách đẹp và gọn nhất thì ở đây mình có sưu tầm và làm 1 thủ thuật. Sau khi làm xong thù thuật này thì lưu trữ blog có giao diện là theo lịch và khá đẹp mắt với nhiều mẫu khác nhau.
DEMO xem tại trang Ảnh bìa FB
- Hướng dẫn làm thủ thuật:
1. Vào bảng điều khiển blogger -> Bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (Add a Widget) -> Lưu trữ blog (Blog archive)

- Các bạn bỏ dấu check ở Hiển thị bài đăng cũ nhất trước đi nhé.
2. Vào mẫu (template) -> Chỉnh sửa HTML (Edit HTML) tìm tới đoạn code sau:BlogArchive1 có thể là BlogArchive2 hoặc BlogArchive3 nhé. Tùy theo số lượng tiện ích lưu trữ blog bạn đã thêm.
3. Thay thế Code trên (bước 2) bằng code dưới đây.

  • ()

0 comments: