Hiển thị thông tin tác giả dưới mỗi bài viết cho blogspot [V3]

Thủ thuật hiển thị thông tin tác giả trên mỗi bài viết của blogger đã có 2 Style được mình giới thiệu. Hầu hết các bạn đều rất thích thú với thủ thuật này vì nếu là blog cá nhân thì các bạn hoàn toàn có thể đưa thông tin lên để mọi người biết và kết bạn hoặc trao đổi.
Xem thêm:
Thêm thông tin tác giả dưới mỗi bài viết blogspot [V1]
Tạo thông tin tác giả dưới bài viết Blogspot V2 - Thủ thuật
Ở V3 này mình đã cập nhật những thông tin liên lạc thêm để các bạn có thể chèn vào Authors bài viết của tác giả.
phong vu Computer

Cách làm thủ thuật:
1. Vào bảng điều khiển Blogger -> mẫu (Template) -> Chỉnh sửa HTML (Edite HTML)
2. Tìm tới đoạn code

0 comments: