Template tin tức (news), giải trí đẹp cho blogspot [V3]

1 mẫu Template về tin tức (news), tin giải trí khá đẹp và gọn cho blogger này được mình sưu tập từ trang blogger buồn. Với mẫu template này các bạn có thể sử dụng với site có bài viết nội dung nhiều như báo, tin giải trí,...
Xem thêm: Template blogger tin tức (News) V2
Cụ thể giao diện:
- Trang chủ:
Trang chủ tin tức đẹp, theme tin tuc dep cho blogspot
Giao diện trang chủ
- Trang Label:
trang Label cho blogspot dep nhat
Trang Label
- Trang bài viết:
Trang bài viết
Link Download:
Temp News V3
hoặc
Temp News V3
- Hướng dẫn sử dụng Temp:
1. Ở phần giao diện trang chủ các bạn có thấy được chia quản lý theo chuyên mục. Như thế chúng ta quản lý theo nhãn (label) của blogger. Tìm đến các đoạn như:Trong đó nhãn (label) YEU được thay thế bằng label mà bạn muốn hiển thị trong khung cột của chuyên mục đó.
2. Ctrl + F Tìm đến tên miền: http://itviet360.com và thay thế bằng domain blog của bạn.
3. Tùy chỉnh menu ngang theo menu của bạn.

Chúc các bạn vui vẻ !

0 comments: