Cài đặt tất cả liên kết (link) của blogspot mở sang new Tab windows

Làm thế nào để set tất cả các link trên blog của mình sang 1 Tab mới, 1 Windows mới ? muốn cài đặt link trên website mở sang trang mới, new tab ? Để tất cả các link trên Blog đều ở chế độ mở sang 1 Tab mới hoặc Windows mới chúng ta sử dụng thủ thuật cho blogspot dưới đây.
new tab on google chrome
Hướng dẫn thủ thuật
1.Đăng nhập vào bảng điều khiển blogspot (blogger dashboard)--> Mẫu (layout)- -> Chỉnh sửa HTML (Edit HTML)

2.Tìm đến thẻ .

3.Copy code dưới đây ngay dưới thẻ :

4. Lưu mẫu lại và chúng ta thử nhấp bất kì liên kết nào trên blog. Trình duyệt sẽ mở ra thêm 1 Tab hoặc new windows cho liên kết đó.

Chúc các bạn vui vẻ !


0 comments: