Tạo thông tin tác giả dưới bài viết Blogspot V2 - Thủ thuật

Làm thế nào để thêm thông tin tác giả dưới mỗi bài viết blogger?
Ở bài viết tạm gọi là V1: Thêm thông tin tác giả dưới bài viết thì ở thủ thuật này mình cũng làm thủ thuật tương tự. Tạo thông tin tác giả dưới bài viết Blogspot V2.
Đối với cách làm thủ thuật này thì không khác gì V1, chỉ khác ở giao diện (Style). V2 hình ảnh tác giả nằm bên phải màn hình
them thong tin tac gia bai viet blogspot thu thuat

Cách làm thủ thuật:
CÁCH LÀM THỦ THUẬT
- Vào bảng điều khiển blogger -> Mẫu (Template) -> Chỉnh sửa HTML (Edit HTML) -> Mở rộng mẫu tiện ích ( Expand Widget Templates )
- Tìm tới ]]>
và dán Code CSS dưới đây ngay trên nó
CODE


.author_info {
float: left;
width: 520px;
padding: 10px;
border: 1px solid #2EFE2E;
margin-bottom: 15px;
margin-top: 15px;
background: #E0F8E0;
font-family:verdana;
}
.author_info h3 {
margin-bottom: 10px;
font-family:consolas;
}
.author_photo {
float: right;
margin: 15 0 0 10px;
}
.author_photo img {
border: 1px solid #666;
}

- Tìm đến đoạn code


0 comments: