Tạo nút chia sẻ độc đáo cho blogspot - thủ thuật

Thủ thuật blogger hôm nay mình chia sẻ tới các bạn là thêm chia sẻ sống động, độc đáo cho blogger. Như những thủ thuật về chia sẻ bài viết, chia sẻ trang blog mình đã hướng dẫn ở trước thì thủ thuật này có vẻ làm cho blog sống động hơn với hiệu ứng rê chuột để bay ra những nút chia sẻ qua các mạng xã hội như: Facebook (FB), Google Plus (G+), Twitter, Pinterest, Email.
Demo thủ thuật: DEMO
CÁCH LÀM THỦ THUẬT:
1. Vào bảng điều khiển blogger -> Bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (Add a widget) -> HTML/Javascript
2. Dán Code dưới đây vào tiệc ích vừa thêm

3. Lưu tiện ích và xem kết quả

Chúc các bạn thành công !

0 comments: