Drop menu CSS - Thêm menu trỏ xuống cho blogger, Web

Làm thế nào để thêm menu ngang trỏ xuống cho blogger? Trong blogger cũng như trên nền Website khác, chúng ta thêm bằng cách chèn đoạn Code vào vị trí tương ứng. Ở bài viết thủ thuật hôm nay mình giới thiệu tới các bạn Drop menu CSS.
Có 2 cách để thêm vào Blogsot
Ở đây mình hướng dẫn các bạn thêm vào bằng cách dán Code vào tiện ích HTML/Javascript vì cách còn lại sẽ thêm vào tùy theo mẫu (Template) của từng giao diện. Nếu bạn nào muốn thêm bằng cách đó thì gửi giao diện qua email cho mình
- CÁCH LÀM THỦ THUẬT:
1. Vào bảng điều khiển blogger -> Bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (Add a widget) -> HTML/Javascript
2. Dán đoạn code dưới đây vào tiện tích vừa thêm


Các thông số được bôi màu các bạn tùy chỉnh cho phù hợp
3. Lưu lại và xem kết quả :)

0 comments: