Download tài liệu giáo trình tự học Office Powerpoint 2007

Giáo trình tự học tin học văn phòng Office powerpoint 2007 dưới đây đã được xuất bản khá lâu rồi, nhưng một số bạn vẫn gửi yêu cầu đến và mong tìm được tài liệu tham khảo để tự học Office powerpoit 2007.
powerpoint 2007, office powerpoint 2007

Trong các giáo trình  Download tài liệu giáo trình tự học Office Excel 2007, Download tài liệu giáo trình tự học Office word 2007 toàn tập miễn phí các bạn có thể sử dụng thành thạo Word và Excel.
Dưới đây là tài liệu office powerpoint 2007
Link Mediafire (MF) đã có trọn bộ tài liệu: Word 2007, Excel 2007, Powerpoint 2007
http://www.mediafire.com/download/4jhf4a3byh2m6l8/Tai_lieu_Office_2007.rar


0 comments: