Code javascript popup new tab - 1 lần/ngày/1 ip

Popup 1 lần / 1 ngày / 1 ip nhưng mở ra new windows mới có vẻ vẫn chưa được thích hợp lắm, nó vẫn gây ảnh hưởng nhiều đến lượt ghé thăm Website của họ. Ở bài viết Code popup 1 lần/ ngày / ip mình đã giới thiệu tới các bạn loại Code mở ra new windows. Ở bài viết giới thiệu này mình hướng dẫn các bạn sử dụng code javascript để popup new tab. Popup nói dễ hiểu là khi nhấp vào link hay bất kỳ vị trí nào trên Website, blog, forum thì nó chạy thêm 1 link khác (Link mình đặt Popup)
Code javascript Popup new tab 2013, xin Code popup bằng javascript

Để làm được điều này các bạn chỉ cần thực hiện bước đơn giản sau:
Dán đoạn code dưới đây thay thế cho 

0 comments: