Cách thêm Admin cho trang (Page) Facebook (FB) - Hướng dẫn

Làm thế nào để thêm thành viên (member) làm Admin cho trang (page) trên Facebook? Muốn thêm Admin cho Pages FB thì phải làm thế nào? ...
Có nhiều bạn đặt ra câu hỏi tương tự như thế thắc mắc về vấn đề muốn thêm bạn bè, mem vào làm chung quản trị (Admin) pages của mình đã tạo.
Ở bài viết này mình hướng dẫn các bạn cách thêm quyền Admin, thêm quyền Mod cho trang Pages.
Nếu bạn chưa tạo lập 1 trang Fan Pages Facebook thì xem bài viết: http://i-thuthuat.blogspot.com/2011/02/cach-tao-trang-tren-facebook.html

Để đặt quyền admin chúng ta thực hiện các bước đơn giản sau:
- Vào Fan Pages Facebook bạn đang quản lý (Admin)
 Ví dụ Pages của itviet360.com là: http://www.facebook.com/pages/itviet360com/166823093455666
- Lựa chọn "Chỉnh sửa trang -> Quản trị viên"

Hình ảnh minh họa thêm quản trị viên trên Facebook Pages
tiếp theo các bạn nhập tên Facebook hoặc Email của bạn bè hoặc thành viên đã Like Pages vào làm quản trị viên

Trình quản lý (Admin) content creator, moderator, nhà quảng cáo, Insights Analyst
Khi nhập theo tên các bạn có được danh sách xổ xuống để nhấp đúng tên thành viên bạn muốn set làm Admin
Có các lựa chọn:
* Trình quản lý: quyền này cao = Admin đã tạo ra Pages. có thể quản lí vai trò quản trị viên, gửi tin nhắn và tạo bài đăng với tư cách của trang, tạo quảng cáo, và xem phân tích
* Content Creator
* Moderator
* Nhà quảng cáo
* Insights Analyst


0 comments: