Thêm Like Facebook (FB) vào bài viết Blogger V2 - Thủ thuật

Thủ thuật thêm Like FB vào sau mỗi bài viết cho blogger cũng đã được mình giới thiệu ở bài viết Đưa nút Like (thích) vào từng bài viết cho Web - Blog (blogger - blogspot). Tuy nhiên ở bài viết đó mình mới có 1 mẫu. Ở thủ thuật bài viết dưới đây mình giới thiệu tới các bạn những mẫu thông dụng và cách để đưa LIKE vào theo bài viết của blog.

Like FAcebook dưới mỗi bài viết cho blogger
- Cách làm thủ thuật:
1. Vào bảng điều khiển Blogger -> Mẫu (Template) -> Chỉnh sửa HTML (Edit HTML) -> Lựa chọn vào  ô "Mở rộng mẫu tiện ích" (the expand widget check box)
2. Tìm đến đoạn code

- Nếu muốn LIKE đó xuất hiện bên trên nội dung bài viết thì các bạn dán 1 trong 3 mẫu dưới đây lên trên Code vừa tìm
- Ngược lại Nếu muốn LIKE đó xuất hiện bên dưới nội dung bài viết thì các bạn dán 1 trong 3 mẫu dưới đây dưới Code vừa tìm
Mẫu lấy theo số ở hình trên
Mẫu 1:
Code